0

STAFF & CAST

STAFF

Created by:
Kazuto Nakazawa and Production I.G

Screenplay:
Katsunari Ishida

Directors:
Kazuto Nakazawa and Yoshinobu Yamakawa

Character Designer and Key Animation Supervisor:
Kazuto Nakazawa

Background Designer:
Osamu Ii

Mechanical Designer:
Shinobu Tsuneki

Prop Designers:
Miori Tsusaka, Shuko Tomita

Colour Designer:
Narumi Sakai

Art Director:
Takanori Tanaka

3DCG Director:
Kenji Isobe

Director of Photography:
Eiji Arai

Sound Recording Supervisor:
Yukio Nagasaki

Music:
Yoshihiro Ike

Editor:
Junichi Uematsu

Song:
"The Perfect World"
music/guitar: Marty Friedman
lyrics/vocals: Jean-Ken Johnny (Man with a Mission)
bass: KenKen (Life is Groove / Rize / Dragon Ash)
arranged by: Marty Friedman and Koji Fujimoto

Producer: Rui Kuroki

Animation: Production I.G


CAST

Keith Kazama Flick:
Hiroaki Hirata

Koku:
Yuki Kaji

Lily Hoshina:
Asami Seto

Eric Toga:
Hiroki Touchi

Boris Meyer:
Minoru Inaba

Kaela Yoshinaga:
Ami Koshimizu

Brian Brandon:
Toshiyuki Toyonaga

Mario Luis Zurita:
Shintaro Tanaka

Jean Henri Richard:
Atsushi Goto

Yuna:
Satomi Sato

Gilbert Ross:
Toshiyuki Morikawa

Minatsuki:
Kaito Ishikawa


HOME TOP
Illustration