STAFF & CAST

STAFF

Original Concept:
Production I.G/CLAMP

Original Character Designer:
CLAMP

Original Concept Supervisor:
Junichi Fujisaku

Series Composition:
Nanase Ohkawa (CLAMP)

Screenplay:
Nanase Ohkawa (CLAMP), Junichi Fujisaku

Director:
Tsutomu Mizushima

Animation Character Designer:
Kazuchika Kise

Key Animation Supervisor:
Takayuki Goto

Art Director:
Hiromasa Ogura (Ogura Kobo)

Director of Photography:
Eiji Arai

Editor:
Junichi Uematsu

Sound Director:
Yoshikazu Iwanami

Sound Production:
Glovision

Music by:
Naoki Sato

Music Production:
Aniplex

Animation Production:
Production I.G

Presented by Project BLOOD-C TV


CAST

Saya Kisaragi:
Nana Mizuki

Tadayoshi Kisaragi:
Keiji Fujiwara

Fumito Nanahara:
Kenji Nojima

Yuka Amino:
Masumi Asano

Nono & Nene Motoe:
Misato Fukuen

Itsuki Tomofusa:
Atsushi Abe

Shinichiro Tokizane:
Tatsuhisa Suzuki

Kanako Tsutsutori:
Miho MiyagawaHOME TOP
Illustration