STAFF & CAST

STAFF

Director / Screenplay / Storyboard:
Hiroyuki Okiura

Key Animation Supervisor:
Masashi Ando

Additional Animation Supervisor:
Toshiyuki Inoue

Art Director:
Hiroshi Ono

Animation Director:
Naoko Kusumi

Color Designer:
Nobuko Mizuta

Art Designer:
Takashi Watabe

Vehicle Designer:
Toshio Kawaguchi

CG director:
Kazuhiro Nishikawa

Director of Photography:
Koji Tanaka

Film Editor:
Junichi Uematsu

Music:
Mina Kubota

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Theme Song:
Yuko Hara Uruwashi Mahoroba ~Utsukushiki Basho~

Co-Producers:
Keiko Matsushita, Motoki Mukaichi, Mariko Noguchi, Arimasa Okada

Producers:
Mitsuhisa Ishikawa, Hiroyuki Ikeda, Shigeru Watanabe, Kazuya Hamana

Animation:
Production I.G


STAFF

Momo:
Karen Miyama

Ikuko:
Yuka

Iwa:
Toshiyuki Nishida

Kawa:
Koichi Yamadera

Mame:
ChoHOME TOP
Illustration