STAFF & CAST

STAFF

Executive Producers:
Chihiro Kameyama, Mitsuhisa Ishikawa

Planning:
Takashi Ishihara, Michiru Ishikawa

Producers:
Daisuke Sekiguchi, Katsuji Morishita

Director:
Shinsuke Sato

Screenplay:
Hirotaka Adachi, Shinsuke Sato

Character Design:
Ren Ishimori, Ryo Hirata

Animation Director:
Naoyoshi Shiotani

Animation Producer:
Shinji Takagi

Line Producer:
Haruyasu Makino

Assistant Producer:
Naoto Inaba

CG Director:
Takashi Nagasaki

Art Director:
Masanobu Nomura

Film Editor:
Tsuyoshi Imai

Sound Director:
Takeshi Ui

Music:
Tadashi Ueda

Animation Production:
Production I.G in association with Polygon Pictures

Presented by
Fuji Television Network / Production I.G / Dentsu / Pony Canyon

Distributed in Japan by
Toho


CAST

Haruka:
Haruka Ayase

Teo:
Miyuki Sawashiro

Haruka's Mother:
Naho Toda

Haruka's Father:
Nao Omori

Miho:
Mitsuki Tanimura

Baron:
Iemasa Kayumi

Cotton:
Tamaki Matsumoto

Picanta:
Yuji Ueda

Vikki:
Yuko Kaida

Decargot:
Hidenari Ugaki

Elder Soldier Brother:
Kozo Shioya

Younger Soldier Brother:
Hiroshi Iwasaki

Mabarowa:
Masaaki Okabe
HOME TOP
Illustration