0

STAFF&CAST

STAFF

Original Story:
SNK PLAYMORE

Planning:
soimen

Director:
Masaki Tachibana

Screenplay:
Fumio Asanuma

Screenplay Supervisor:
Akihiko Ureshino

Character Design:
Makoto Shimomura

Original Character Design:
Falcoon

Art Setting:
Seiki Tamura

Art Director:
Yusuke Takeda

Director of Photography:
Koji Tanaka

3D Director:
Makoto Endo

Color Setting:
Yumiko Katayama

Special Effects:
Masahiro Murakami

Music:
Daiki Kasho

Vocals:
ch

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Sound Effects:
Shizuo Kurahashi

Animation Production:
Production I.G

Special Thanks:
Commons, Pyramid Film


CAST

Alba Meira:
Yuki Sato

Kyo Kusanagi:
Masahiro Nonaka

Iori Yagami:
Kunihiko Yasui

K':
Yuki Matsuda

Ash Crimson:
Sonosuke Nagashiro

Rock Howard:
Eiji Takemoto

Maxima:
Katsuyuki Konishi

Soiree Meira:
Koji Fukumaki

Mai Shiranui:
Akoya Sogi

Terry Bogard:
Satoshi Hashimoto


HOME TOP
Illustration