0

STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Takeshi Konomi
(published on "Weekly Shonen Jump", Shueisha)

Director:
Takayuki Hamana

Screenplay:
Atsushi Maekawa

Sequence Directors:
Kazunobu Fuseki, Hiroshi Yamazaki

Character Design / Chief Animation Director:
Akiharu Ishii

Key Animation Directors:
Miyako Yatsu, Minoru Ueta

Art Director:
Shuichi Hirata

Color Setting:
Sayuri Yoshida

Director of Photography:
Hisashi Ezura

Editing:
Junichi Uematsu

Sound Director:
Takuya Hiramitsu

Music:
Cheru Watanabe

Production:
NAS

Animation Production:
Production I.G

Produced by:
Movie Prince of Tennis Production Committee

Distributed by:
Shochiku


CAST

Ryoma Echizen:
Junko Minagawa

Kunimitsu Tezuka:
Ryutaro Okiayu

Shuichiro Oishi:
Takayuki Kondo

Sadaharu Inui:
Kenjiro Tsuda

Shusuke Fuji:
Yuki Kaida

Eiji Kikumaru:
Hiroki Takahashi

Takashi Kawamura:
Naru Kawamoto

Takeshi Momoshiro:
Masaya Onosaka

Kaoru Kaido:
Kohei Kiyasu

Jean Jacques Marceau:
Toshiyuki Itakura

Ryoga Echizen:
Yuta Yamazaki

Hikomaro Sakurafubuki:
Tokuma Nishioka


HOME TOP
Illustration