STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Eiji Nonaka
(Original comic published on Weekly Shonen Magazine, Kodansha)

Planning:
Makoto Shiraishi (TV Tokyo), Mitsuhisa Ishikawa

Producers:
Kyoko Kobayashi (TV Tokyo), Masatoshi Nishizawa

Planning Producer:
Atsushi Moriyama

Director:
Hiroaki Sakurai

Character Design / Chief Animation Director:
Masayuki Otochi

Mechanical Design:
Atsushi Takeuchi

Art Director:
Shunichiro Yoshiwara

Art Design:
Akihiro Hirasawa

Color Setting:
Kazu Doi

Director of Photography:
Makoto Kogawa

Editing:
Taeko Hamauzu

Sound Director:
Toru Nakano

Music:
Kunio Sumaro (Bikyoran)

Music Production:
Lantis

Produced by:
TV Tokyo, Production I.G


CAST

Takashi Kamiyama:
Takahiro Sakurai

Shinjiro Hayashida:
Takuma Suzuki

Akira Maeda:
Tetsu Inada

Shinichi Mechazawa:
Norio Wakamoto

Yutaka Takenouchi:
Ryo Naito

Mask de Takenouchi:
Takaya Kuroda

Takeshi Hokuto:
Norihisa Mori

Hokuto's Lackey:
Akio Suyama

Noboru Yamaguchi:
Yuto KazamaHOME TOP
Illustration