STAFF & CAST

STAFF

Based on the Manga by:
Shirow Masamune

Chief Director / Chief Writer:
Kenji Kamiyama

Executive Producers:
Mitsuhisa Ishikawa and Shigeru Watanabe

Screenplay:
Shotaro Suga, Yoshiki Sakurai, Dai Sato, Junichi Fujisaku, Nobuhisa Terado

Storyboard:
Toshiyuki Kono, Atsushi Wakabayashi, Jun Matsumoto, Ryutaro Nakamura, Masayuki Yoshihara, Hideyo Yamamoto

Animation Directors:
Takayuki Goto, Masahiro Sato, Kyoji Asano, Meiju Maeda, Kenichi Yamaguchi, Jun Uemura

Character Design:
Makoto Shimomura

Mechanical Design:
Kenji Teraoka and Shinobu Tsuneki

Background Artist:
Hiroshi Kato

Art Director:
Yusuke Takeda

Color Coordinator:
Yumiko Katayama

Director of Photography:
Koji Tanaka

3D Director:
Makoto Endo

Editing:
Junichi Uematsu

Music:
Yoko Kanno

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Sound Effect:
Daisuke Jinbo

Animation Production:
Production I.G

Production Adviser:
Shirow Masamune

Produced by:
Production I.G, Bandai Visual, Bandai Entertainment, Dentsu, Nippon Television Network, Tokuma Shoten, Victor Entertainment, Manga Entertainment


CAST

Motoko Kusanagi:
Atsuko Tanaka

Batou:
Akio Otsuka

Togusa:
Koichi Yamadera

Daisuke Aramaki:
Osamu Saka

Ishikawa:
Yutaka Nakano

Saito:
Toru Okawa

Paz:
Takashi Onozuka

Boma:
Taro Yamaguchi

Tachikoma:
Sakiko TamagawaHOME TOP
Illustration